Historien om ARO

Rødder tilbage til 1946

Maskinfabrikken ARO blev grundlagt d. 1 juni 1946 af fabrikant A. E. Rasmussen på Damhusvej.

Firmaet beskæftigede sig de første 15 år på et meget bredt plan med opgaver indenfor central- og dampkedelbygning, mejeriudstyr, køle- varmeanlæg og oliefyrsproduktion.
Maskinfabrikken ARO var involveret i opstarten på fjernvarmeforsyningen i Odense, og har blandt andet sammensvejst nogle af de allerførste rørledninger i det centrale Odense.

Før forsyningsledningerne i fjernvarme distributionsnettet blev udført i præisolerede rør, blev rørledningerne monteret i betonkanaler og omstøbt med isolerende cellebeton. Alle betonelementer fra denne pionerperiode blev støbt i forme fremstillet af Maskinfabrikken ARO.

Produktion af varmtvandsbeholdere blev vejen frem

I 1961 konstruerede Maskinfabrikken kedler til brug i de nyetablerede fjernvarmecentraler. De højeffektive kedler blev leveret i ydelser fra 2,5 til 10 Gcal/h, men omkring 1967 valgte ARO at koncentrere sig om en mere kontinuerlig produktion af varmtvandsbeholdere, varmevekslere og gennemstrømningsvandvarmere.

Sideordnet med den nye produktion var firmaet stadig beskæftiget med entreprenørmæssige opgaver. Maskinfabrikken ARO har således udført etableringen af mere end 2,5 km. sammensvejste skinnelegemer som kørebane for magnetkranerne på Danmarks største og mest moderne skibsværft Lindø Værftet.

Maskinfabrikken ARO har også i dette tidsrum, før man gik over til boligbyggeri med præfabrikerede betonelementer, fremstillet et stort antal støbeforme til betonindustrien bl.a støbeforme til opbygning af hele skole og ejendomskomplekser.

Generationsskifte

I 1973 omdannedes Maskinfabrikken fra enkeltmandsfirma til aktieselskab. Fabrikant A.E.Rasmussen blev adm. direktør, svigersønnen ing. Ditlev Freisleben blev tekn. direktør og firmaet tegnede en aktiekapital på 500.000 kr.

Fra 1973 har produktionen udelukket været baseret på varmeteknik. Mere end 45.000 patenterede varmtvandsbeholdere er leveret til Odense området, som har et af Danmarks mest udbredte fjernvarme forsyningsnet. Både private boliger og offentlige institutioner som sygehuse, skoler, kasserner, plejehjem samt kommunale bygninger får det varme brugsvand leveret fra en ARO vandvarmer. Varmt brugsvand til industrielt formål eller udnyttelse af overskudsvarme dækkes med specialkonstruktioner.

I 1986 døde dir. A.E.Rasmussen og firmaet videreførtes under ledelse af dir. ing. Ditlev Freisleben som i 1997 blev afløst på ledelsesposten af sin søn dir. Ulrik Freisleben som den 3`genneration i A/S Maskinfabrikken ARO.

A/S Maskinfabrikken ARO er i dag således stadig i første række, når det gælder fremtidsorienteret, miljøvenlig energiudnyttelse til varmtvandsproduktion i ind- og udland og stiller gerne sin erfaring og ekspertise til sine kunders rådighed.

Fokus på rådgivning

ARO har i mange år arbejdet med rådgivning, udvikling og salg af varmtvandsbeholdere og andre løsninger inden for beholder og tanke. I de sidste par år har virksomheden ændret fokus, og etableret et bredere sortiment samt en mere løsningsorienteret tilgang til energiområdet.

Senest har ARO introduceret salg af løse vekslere, samt udvikling af komplette anlæg til bl.a. varmegenvinding, fjernvarme og industrielle formål. Gennem de innovative løsninger vil ARO sikre, at miljøet belastes mindst muligt uden at gå på kompromis med komforten.

ARO skifter navn

Siden 1946 har ARO været beskæftiget med forskellige opgaver inden fjernvarmeområdet. De sidste mange år har virksomheden leveret produkter til danske teknikrum, såsom varmtvandsbeholdere samt bufferbeholdere. Med det nye navn vil ARO signalere en endnu mere klar profil af løsninger inden for energisektoren, herunder varmtvandsproduktion, fjernvarme og -køling samt industri.

D. 1. marts 2019 skiftede ARO navn fra ARO Maskinfabrik til ARO Energy Solutions. ARO vil være kundernes foretrukne samarbejdspartner inden for produktion af varmt vand, fjernvarme, køling og varmegenvinding. Markedet ændrer sig og kunderne efterspørger mere komplekse løsninger og produkter. Derfor arbejder ARO målrettet på at hjælpe kunderne med de rette løsninger i både ind og udland. Med det nye navn, ARO Energy Solutions A/S, får virksomheden bedre muligheder for vise omverdenen sit fokus og forretningsområder i forhold til nye opgaver og et nyt, mere dynamisk marked.

Østerbro 30, DK-5000 Odense C

salg@aro-as.dk

+45 66 11 28 78

Mandag - torsdag: 08:00 - 16:00

Fredag: 08:00 – 14:00