HISTORIEN OM ARO

Rødder tilbage i 1946

Maskinfabriken ARO blev grundlagt d. 1 juni 1946 af fabrikant A. E. Rasmussen på Damhusvej.

Firmaet beskæftigede sig de første 15 år på et meget bredt plan med opgaver indenfor central- og dampkedelbygning, mejeriudstyr, køle- varmeanlæg og oliefyrsproduktion.
Maskinfabrikken ARO var involveret i opstarten på fjernvarmeforsyningen i Odense, og har blandt andet sammensvejst nogle af de allerførste rørledninger i det centrale Odense.

Før forsyningsledningerne i fjernvarme distributionsnettet blev udført i præisolerede rør, blev rørledningerne monteret i betonkanaler og omstøbt med isolerende cellebeton. Alle betonelementer fra denne pionerperiode blev støbt i forme fremstillet af Maskinfabriken ARO.

Produktion af varmtvandsbeholdere blev vejen frem

I 1961 konstruerede Maskinfabriken kedler til brug i de nyetablerede fjernvarmecentraler. De højeffektive kedler blev leveret i ydelser fra 2,5 til 10 Gcal/h, men omkring 1967 valgte ARO at koncentrere sig om en mere kontinuerlig produktion af varmtvandsbeholdere, varmevekslere og gennemstrømningsvandvarmere.

Sideordnet med den nye produktion var firmaet stadig beskæftiget med entreprenørmæssige opgaver. Maskinfabriken ARO har således udført etableringen af mere end 2,5 km. sammensvejste skinnelegemer som kørebane for magnetkranerne på Danmarks største og mest moderne skibsværft Lindø Værftet.

Maskinfabriken ARO har også i dette tidsrum, før man gik over til boligbyggeri med præfabrikerede betonelementer, fremstillet et stort antal støbeforme til betonindustrien bl.a støbeforme til opbygning af hele skole og ejendomskomplekser.

Generationsskifte i 1973

I 1973 omdannedes Maskinfabriken fra enkeltmandsfirma til aktieselskab. Fabrikant A.E.Rasmussen blev adm. direktør, svigersønnen ing. Ditlev Freisleben blev tekn. direktør og firmaet tegnede en aktiekapital på 500.000 kr.

Fra 1973 har produktionen udelukket været baseret på varmeteknik. Mere end 45.000 patenterede varmtvandsbeholdere er leveret til Odense området, som har et af Danmarks mest udbredte fjernvarme forsyningsnet. Både private boliger og offentlige institutioner som sygehuse, skoler, kasserner, plejehjem samt kommunale bygninger får det varme brugsvand leveret fra en ARO vandvarmer. Varmt brugsvand til industrielt formål eller udnyttelse af overskudsvarme dækkes med specialkonstruktioner.

I 1986 døde dir. A.E.Rasmussen og firmaet videreførtes under ledelse af dir. ing. Ditlev Freisleben som i 1997 blev afløst på ledelsesposten af sin søn dir. Ulrik Freisleben som den 3. generation i A/S Maskinfabriken ARO.

A/S Maskinfabriken ARO er i dag således stadig i første række, når det gælder fremtidsorienteret, miljøvenlig energiudnyttelse til varmtvandsproduktion i ind- og udland og stiller gerne sin erfaring og ekspertise til sine kunders rådighed.

Fokus på rådgivning

ARO har i mange år arbejdet med rådgivning, udvikling og salg af varmtvandsbeholdere og andre løsninger inden for beholder og tanke. I de sidste par år har virksomheden ændret fokus, og etableret et bredere sortiment samt en mere løsningsorienteret tilgang til energiområdet.

Senest har ARO introduceret salg af løse vekslere, samt udvikling af komplette anlæg til bl.a. varmegenvinding, fjernvarme og industrielle formål. Gennem de innovative løsninger vil ARO sikre, at miljøet belastes mindst muligt uden at gå på kompromis med komforten.

 MASKINFABRIKEN ARO skifter navn

Siden 1946 har ARO været beskæftiget med forskellige opgaver inden fjernvarmeområdet. De sidste mange år har virksomheden leveret produkter til danske teknikrum, såsom varmtvandsbeholdere samt bufferbeholdere. Med det nye navn vil ARO signalere en endnu mere klar profil af løsninger inden for energisektoren, herunder varmtvandsproduktion, fjernvarme og -køling samt industri.

D. 1. marts 2019 skiftede ARO navn fra Maskinfabriken ARO til ARO ENERGY SOLUTIONS. ARO vil være kundernes foretrukne samarbejdspartner inden for produktion af varmt vand, fjernvarme, køling og varmegenvinding. Markedet ændrer sig og kunderne efterspørger mere komplekse løsninger og produkter. Derfor arbejder ARO målrettet på at hjælpe kunderne med de rette løsninger i både ind og udland. Med det nye navn, ARO ENERGY SOLUTIONS A/S, får virksomheden bedre muligheder for vise omverdenen sit fokus og forretningsområder i forhold til nye opgaver og et nyt, mere dynamisk marked.

Lars Christian Jensen, tiltræder i 2021, som administrerende direktør i ARO ENERGY SOLUTIONS

Lars Christian Jensen er ny administrerende direktør i ARO ENERGY SOLUTIONS. Han gik tidligere på året fra posten som bestyrelsesformand til at overtage den daglige ledelse og købe sig ind i aktieselskabet.

Han overtager en velsmurt og moderne international virksomhed, som har tankerne om bæredygtighed indgroet i sit DNA. Siden maskinfabriken blev bygget i 1946, har energioptimering nemlig været ét af hovedmålene.

ARO ENERGY SOLUTIONS startede som maskinfabrik i Odense, som allerede i efterkrigsårene begyndte at arbejde med varmtvandsbeholdere, fjernvarme og energioptimering. Men efterhånden som virksomhedens viden og ekspertise har udviklet sig, er ARO i dag en helt anden virksomhed, hvorfor navnet også skiftede fra ARO Maskinfabrik til ARO ENERGY SOLUTIONS i 2019.

”Med det nye navn kan ARO ENERGY SOLUTIONS bedre vise visionen om at være kundernes foretrukne samarbejdspartner inden for produktion af varmt vand, fjernvarme, køling og varmegenvinding. Markedet ændrer sig og kunderne efterspørger mere rådgivning og komplekse løsninger og produkter. Derfor arbejder ARO ENERGY SOLUTIONS målrettet på at hjælpe kunderne helt i mål med de rette løsninger i både ind og udland,” siger Lars Christian Jensen. 

 

Rådgivning – en helt naturlig del af pakken

ARO ENERGY SOLUTIONS er eksperter i varmt vand. Virksomheden udvikler både nye systemer til at varme vand op, holde på varmen og gemme varmen, og rådgiver bygherrer, ingeniører og installatører om, hvad der vil være optimalt i lige netop det projekt, de arbejder med.

”Hvis en ingeniør skal planlægge et byggeri, sender de ofte tegningerne forbi os, så vi kan hjælpe med den del af processen, som vi er mestre i. Nemlig at udregne præcis hvilket varmtvandssystem, der vil være det optimale til bygningen – og hvordan man kan bygge det, så det bruger mindst energi og samtidig fungerer optimalt, så der altid er varme og varmt vand, når det skal bruges,” forklarer Lars Christian Jensen og fortsætter:

 

”Vi oplever næsten altid, at når byggetegningerne kommer forbi os, kan vi tilpasse et system, så energiforbruget bliver markant mindre end forventet. Vi er derfor med til at nedbringe både driftsomkostninger og ikke mindst energiforbruget på varme og varmt vand i nye byggerier. Det er vores bidrag til en mere bæredygtig verden.”

 

Østerbro 30, DK-5000 Odense C

salg@aro-as.dk

+45 66 11 28 78

Mandag - torsdag: 08:00 - 16:00

Fredag: 08:00 – 14:00